PN-C-86025:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Górnicze środki strzałowe -- Podział i postanowienia ogólne

Zakres

Podano podział górniczych środków strzałowych. Zdefiniowano podstawowe terminy oraz opisano ogólne postanowienia dotyczące: użytkowania, nabywania, składowania, transportu, dopuszczenia do obrotu i użytkowania i oceny jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-86025:1994 - wersja polska
Tytuł Górnicze środki strzałowe -- Podział i postanowienia ogólne
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ICS 71.100.30