PN-C-86010:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13631-4:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Materiały wybuchowe -- Oznaczanie wrażliwości na uderzenie metodą Kasta

Zakres

Przedmiotem normy jest metoda badania wrażliwości materiałów wybuchowych na
uderzenie przy użyciu kafara Kasta.
W dalszej treści normy wyrażenie: materiały wybuchowe zastąpiono skrótem: MW.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-86010:1993 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe -- Oznaczanie wrażliwości na uderzenie metodą Kasta
Data publikacji 29-06-1993
Data wycofania 15-10-2003
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ICS 71.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 13631-4:2003 - wersja angielska