PN-C-84027:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Fosforan jednoamonu

Zakres

Określono przedmiot normy i zakres stosowania normy. Podano podział fosforanu jednoamonu na dwa gatunki w zależności od zawartości głównego składnika i zanieczyszczeń. Określono wymagania ogólne oraz fizykochemiczne dotyczące zawartości: fosforanu jednoamonu, wilgoci, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, siarczanów, żelaza, fluorków, ołowiu, arsenu kadmu, miedzi, cynku, rtęci, oraz wielkości pH. Wskazano metody badań według norm powołanych. Zamieszczono sposób pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Podano interpretację i ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-84027:1996 - wersja polska
Tytuł Fosforan jednoamonu
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.060.50