PN-EN 17542-1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne -- Część 1: Badanie podatności na degradację

Zakres

Niniejszy dokument określa zasadę i metody wyznaczania "współczynnika degradowalności" materiału skalnego.
Współczynnik degradowalności IDG wyróżnia zachowanie się określonego materiału skalnego i jest stosowany do wykazywania zmian w charakterystyce geotechnicznej (wymiary cząstek, zawartość cząstek ilastych, plastyczność, itp.) w stosunku do parametrów zaobserwowanych bezpośrednio po wykonaniu wykopu.
Zmiany wielkości cząstek powstają w wyniku oddziaływania czynników klimatycznych lub geohydrologicznych (mróz, cykle nasiąkania i suszenia) oraz naprężeń mechanicznych, którym są one poddawane. W przypadku materiału skalnego ulegającego degradacji prowadzi to do dość znacznego i stałego zmniejszania się cech mechanicznych i geometrycznych budowanych obiektów, w których są one wykorzystywane.
Obydwie metody opracowane w niniejszym dokumencie do oznaczania IDG nie są równoważne. Wyniki uzyskane w niniejszym dokumencie odnoszą się do zastosowanej metody.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17542-1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Roboty ziemne -- Laboratoryjne badania geotechniczne -- Część 1: Badanie podatności na degradację
Data publikacji 29-11-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 312, Robót Ziemnych
Wprowadza EN 17542-1:2022 [IDT]
ICS 93.020