PN-C-81903:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-81903:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Farby poliwinylowe do gruntowania

Zakres

Podano podział farb na dwa rodzaje w zależności od przeznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące właściwości fizykomechanicznych i odpornościowych. Określono sposób pobierania próbek. Podano opis badań. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81903:1998 - wersja polska
Tytuł Farby poliwinylowe do gruntowania
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 05-11-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-C-81903:2002 - wersja polska