PN-EN 13480-3:2017-10/A1:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia

Zakres

Zmodyfikowano Przedmowę do Normy Europejskiej, Rozdziały i Podrozdziały: 2, 3.2, 4.2.3.4, 4.3, 4.6, 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5.1, 5.3.2.1, 6.2, 6.4.3, 6.4.10, 6.5.2, 6.6, 6.6.4, 7.1, 7.1.3, 7.2, 7.2.3.3, 7.2.4.1, 7.2.5.2, 8.4.1, 8.4.4, 8.5.2, 8.6.1, 10.3.2, 10.3.2.3, 10.4.2, 11.3, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.7.1, 12.2.10.2, C.1.3, D.4.1, D.4.4, D.4.6, D.5.2, D.5.4.2, E.2.1, F.2, L.2, L.4, Q.3, Załącznik P, Bibliografię.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-3:2017-10/A1:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: Projektowanie i obliczenia
Data publikacji 02-08-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-3:2017/A1:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 23.040.01