PN-C-05011-04:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-05011-04:1975 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań taśm przenośnikowych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia względnego i wydłużenia trwałego

Zakres

Podaną w normie metodę stosuje się do badania taśm tkaninowo--gumowych oraz tkaninowo-polichlorowinylowych używanych pod ziemią i na ziemi. Badanie przeprowadza się przed i po starzeniu próbek. Metody nie należy stosować do badania taśm wzmocnionych linkami stalowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-05011-04:1971 - wersja polska
Tytuł Metody badań taśm przenośnikowych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia względnego i wydłużenia trwałego
Data publikacji 26-08-1971
Data wycofania 01-01-1976
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Zastępuje PN-C-94143:1966 - wersja polska
ICS 53.040.20
Zastąpiona przez PN-C-05011-04:1975 - wersja polska