PN-C-05011-02:1971 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Metody badań taśm przenośnikowych -- Sprawdzanie wymiarów

Zakres

Podaną w normie metodę stosuje się do badania wszystkich rodzajów taśm. W przypadku taśm o zwartej budowie, nie rozwarstwiających się, np. taśm całotkanych typu Scandura lub taśm wzmocnionych linkami stalowymi, można sprawdzać tylko długość, szerokość i grubość całkowitą.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-05011-02:1971 - wersja polska
Tytuł Metody badań taśm przenośnikowych -- Sprawdzanie wymiarów
Data publikacji 26-08-1971
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Zastępuje PN-C-94143:1966 - wersja polska
ICS 53.040.20
Elementy dodatkowe PN-C-05011-02:1971/Az1:2002P