PN-C-04567-03:1971 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości krzemionki -- Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego

Zakres

Krzemionka zdysocjowana reaguje w środowisku kwaśnym z molibdenianem amonowym
tworząc żółty rozpuszczalny w wodzie kwas krzemomolibdenowy, który w obecności metolu — czynnika redukującego przechodzi w błękit krzemomolibdenowy. Intensywność niebieskiego zabarwienia jest proporcjonalna do zawartości krzemionki. Zawartość krzemionki oznacza się przy użyciu 100 cm3 próbki, w zakresie:
0,05÷1,0 mg/dm3 — przy pomiarze wizualnym,
0,01÷5,0 mg/dm3 — przy pomiarze fotometrycznym.
Zakresy tych metod można rozszerzyć przez użycie do oznaczania mniejszej objętości próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04567-03:1971 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości krzemionki -- Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego
Data publikacji 07-07-1971
Data wycofania 16-09-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50