PN-C-04537-03:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów ekstrakcyjno-kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem

Zakres

Metoda ta jest stosowana do oznaczania zawartości rozpuszczonych ortofosforanów w wodzie w zakresie 0,01÷0,10 mg PO4/I. Metody nie należy stosować, jeżeli w użytej do oznaczania próbce zawartość krzemionki zdysocjowanej jest większa niż 10 mg oraz gdy są obecne barwne związki organiczne, powodujące, że zabarwienie przygotowanej do pomiaru próbki jest inne niż w skali wzorców.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04537-03:1989 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów ekstrakcyjno-kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem
Data publikacji 23-03-1989
Data wycofania 08-05-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04537-03:1973 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska