PN-C-04537-03:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04537-03:1989 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą ekstrakcyjno-kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego

Zakres

Metoda ta jest stosowana do oznaczania zawartości rozpuszczalnych ortofosforanów w wodzie lub ściekach przy użyciu 40 ml próbki w zakresie 0,01÷0,5 mg PO4/I. Zakres ten można rozszerzyć przez użycie do oznaczania mniejszej objętości badanej próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04537-03:1973 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą ekstrakcyjno-kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego
Data publikacji 03-04-1973
Data wycofania 05-05-1989
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-C-04537-03:1989 - wersja polska