PN-B-27617:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Zakres

Określono rodzaje i odmiany papy. Podano wymagania dotyczące materiałów. Ustalono wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego papy, wymiarów i masy asfaltu oraz wymagania techniczne (tablica). Określono warunki pakowania, przechowywania i transportu. Ustalono program kontroli jakości i metody badań sprawdzających. Norma dotyczy pap do izolacji przeciwwilgociowej i wodoszczelnej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-27617:1989 - wersja polska
Tytuł Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Data publikacji 30-06-1989
Data wycofania 24-10-2008
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Zastępuje PN-B-27617:1979 - wersja polska
ICS 91.100.50
Elementy dodatkowe PN-B-27617:1989/Az1:1997P