PN-B-19503:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19503:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Belki

Zakres

Normą objęto belki żelbetowe, sprężone oraz belki kratownicowe dla stropów gęstożebrowych zespolonych, wykonywane z betonu zwykłego i z betonu lekkiego kruszywowego. Określono wymagania dotyczące betonu i zbrojenia w tym kratownic oraz wyrobów gotowych. Podano sposób pobierania próbek, programy badań w tym dla certyfikacji na znak bezpieczeństwa i metody badań sprawdzających. Ponadto podano sposób znakowania, składowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-19503:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19503:1999 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Belki
Data publikacji 23-09-1999
Data wycofania 01-06-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-19503:2004 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19503:1999/Az1:2001P