PN-B-19503:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Belki

Zakres

W niniejszej normie określono właściwości dotyczące belek żelbetowych, sprężonych oraz kratownic przestrzennych w stropach gęstożebrowych zespolonych, wykonanych z betonu zwykłego i z betonu lekkiego kruszywowego. Określono wymagania dotyczące betonu, zbrojenia, kratownic przestrzennych oraz wyrobów. Podano sposób pobierania próbek, program badań do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i metody badań sprawdzających. Ponadto podano sposób znakowania, składowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19503:2004 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Belki
Data publikacji 01-06-2004
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Zastępuje PN-B-19503:1999 - wersja polska, PN-B-19503:1999/Az1:2001 - wersja polska
ICS 91.100.30