PN-B-19401:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

Zakres

Podano dwie odmiany płyt w zależności od wymiarów. Ustalono wymagania oraz metody badań dotyczące wymiarów cech fizycznych i wymagań higienicznych. Określono warunki przechowywania i transportu. Ustalono program badań. Podano opis badań oraz ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-19401:1996/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19401:1996 - wersja polska
Tytuł Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
Data publikacji 08-08-1996
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
ICS 91.180, 91.100.10
Elementy dodatkowe PN-B-19401:1996/Ap1:1999P