PN-B-19307:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19307:2004 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe -- Pustaki

Zakres

Normą objęto pustaki ścienne wykonane z betonu zwykłego, betonu lekkiego i z tworzyw popiołowych: styropopiołobetonu, popiołobetonu i piaskopopiołobetonu. Podano podział pustaków na: typy - w zależności od kształtu, rodzaje - w zależności od rodzaju tworzywa, klasy - w zależności od średniej wytrzymałości na ściskanie, odmiany - w zależności od gęstości objętościowej, gatunki - w zależności od dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Określono wymagania dotyczące: mieszanki betonowej oraz wyrobów gotowych w tym: dopuszczalnych odchyłek wymiarów, wyglądu zewnętrznego, gęstości, wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, nasiąkliwości, stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych i cechowania. Podano sposób składowania i transportu. Opisano metody badań sprawdzających. W załącznikach podano wymagania dla tworzyw popiołowych: styropopiołobetonu, popiołobetonu, piaskopopiołobetonu. W załączniku E podano przykłady pustaków

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19307:1999 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe -- Pustaki
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-06-2004
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-19307:2004 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19307:1999/Az1:2002P