PN-EN 14434:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14434:2007 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Tablice do pisania dla instytucji edukacyjnych -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań

Zakres

Dokument niniejszy określa wymogi ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa w odniesieniu do tablic ściennych i wolnostojących przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach służących celom oświatowym i szkoleniowym, np. w klasach, salach wykładowych w szkołach i na uczelniach, itp. Dokument niniejszy odnosi się do przedmiotów już zainstalowanych. Nie bierze się pod uwagę bezpieczeństwa zależnego od struktury budynku, np. wytrzymałość tablic ściennych uwzględnia jedynie tablicę i jej części. Ściana i zaczepy nie są uwzględnione. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego nie są uwzględnione. Załącznik A (normatywny) zawiera skalę ocen dotyczącą możliwości pisania i zmazywania. Załącznik B (informacyjny) zawiera terminologię dotyczącą tablic do pisania służących jako tablice wystawowe

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14434:2005 - wersja angielska
Tytuł Tablice do pisania dla instytucji edukacyjnych -- Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 12-04-2007
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14434:2004 [IDT]
ICS 03.180, 13.180, 97.140
Zastąpiona przez PN-EN 14434:2007 - wersja polska