PN-B-12038-03:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 98:1996 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Metody badań płytek ceramicznych -- Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są metoda sprawdzania wyglądu zewnętrznego płytek.

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12038-03:1987 - wersja polska
Tytuł Metody badań płytek ceramicznych -- Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego
Data publikacji 06-07-1987
Data wycofania 17-07-1997
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Zastępuje PN-B-12031:1978 - wersja polska, PN-B-12032:1978 - wersja polska, PN-B-12033:1984 - wersja polska
ICS 91.100.23
Zastąpiona przez PN-EN 98:1996 - wersja polska