PN-B-12008:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe budowlane

Zakres

Podano definicje. Ustalono klasyfikację i wymagania. Określono metody badań oraz oznaczenie. Podano sposób pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu oraz sposób znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12008:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły klinkierowe budowlane
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 03-04-2006
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12008:1971 - wersja polska
ICS 91.100.25
Elementy dodatkowe PN-B-12008:1996/Az1:2002P