PN-B-11210:1996 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Materiały kamienne -- Kamień łamany

Zakres

Określono odmiany w zależności od przeznaczenia i grupy w zależności od wymiarów zasadniczych brył kamienia łamanego oraz sposób oznaczenia. Podano wymagania dotyczące materiału skalnego oraz określono wymagania w zakresie uziarnienia. Ustalono metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-11210:1996 - wersja polska
Tytuł Materiały kamienne -- Kamień łamany
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15