PN-B-10023:1969 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Roboty murowe -- Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie -- Wymagania i badania przy odbiorze

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania techniczne przy odbiorze ceglano-żelbetowych konstrukcji murowych zespolonych, wykonywanych na budowie, zwanych w dalszej treści normy konstrukcjami zespolonymi, stanowiące podstawę do oceny i odbioru tych konstrukcji pod względem technicznej prawidłowości wykonania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10023:1969 - wersja polska
Tytuł Roboty murowe -- Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie -- Wymagania i badania przy odbiorze
Data publikacji 31-03-1969
Data wycofania 10-10-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-10023:1958 - wersja polska
ICS 91.080.30, 91.080.40