PN-B-10023:1958 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10023:1969 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Roboty ceglano-żelbetowe -- Konstrukcje zespolone -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Zakres

Przedmiotem normy są warunki i badania techniczne przy odbiorze konstrukcji zespolonych ceglano-żelbetowych, stanowiąca podstawę do oceny i odbioru tych konstrukcji pod względem technicznej prawidłowości wykonania. Konstrukcje te w dalszej treści normy będą nazywane konstrukcjami zespolonymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10023:1958 - wersja polska
Tytuł Roboty ceglano-żelbetowe -- Konstrukcje zespolone -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Data publikacji 04-10-1958
Data wycofania 01-01-1970
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
ICS 91.080.30, 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-10023:1969 - wersja polska