PN-B-06714-36:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących

Zakres

Podano procedurę oznaczania i kryteria wizualnej oceny zawartości związków barwiących w próbce kruszywa, poddanej działaniu pary wodnej. Norma dotyczy kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-36:1988 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących
Data publikacji 29-09-1988
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15