PN-B-03410:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1505:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Wymiary przekroju poprzecznego

Zakres

Normą objęto przewody stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odciągów miejscowych i transportu pneumatycznego niskiego ciśnienia w budownictwie naziemnym. Podano definicje wielkości nominalnej przewodów o przekroju kołowym i prostokątnym. Podano sposób oznaczania wielkości nominalnych przewodów. Ustalono podział wymiarów przewodów na zalecane, które należy stosować w pierwszej kolejności oraz dodatkowe. Podano wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03410:1999 - wersja polska
Tytuł Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Wymiary przekroju poprzecznego
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 15-03-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Zastępuje PN-B-03410:1967 - wersja polska
ICS 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 1505:2001 - wersja polska