PN-B-03203:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03203:1980 - wersja polska

Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczeń statycznych i projektowania konstrukcji stalowych w budowlach wodnych śródlądowych.

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03203:1971 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 24-06-1971
Data wycofania 01-07-1981
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
ICS 93.160
Zastąpiona przez PN-B-03203:1980 - wersja polska