PN-B-03201:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-3-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Konstrukcje stalowe -- Kominy -- Obliczenia i projektowanie

Zakres

Podano podstawowe określenia, symbole i oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące zawartości dokumentacji technicznej. Określono właściwości materiałów i wartości obciążeń stałych, zmiennych i wyjątkowych. Przeprowadzono obliczenia stanu granicznego nośności. Podano zasady wymiarowania elementów stalowych i obliczenia posadowienia komina. Określono wymagania konstrukcyjne, wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej. Ustalono elementy wyposażenia komina. Omówiono wymagania dotyczące odbioru i użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03201:1993 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Kominy -- Obliczenia i projektowanie
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
ICS 91.060.40, 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-3-2:2008 - wersja polska