PN-B-03154:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1995-1-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Elektryczne linie napowietrzne -- Drewniane konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano wymagania dotyczące materiałów. Określono wartości wytrzymałości. Ustalono wymagania konstrukcyjne, zasady obliczenia przekrojów drewnianych i zasady obliczania złączy. W załączniku podano wymagania dla słupów drewnianych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03154:1983 - wersja polska
Tytuł Elektryczne linie napowietrzne -- Drewniane konstrukcje wsporcze -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 06-12-1983
Data wycofania 22-04-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Zastępuje PN-B-03154:1960 - wersja polska
ICS 91.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 1995-1-1:2010 - wersja polska