PN-B-02871:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1634-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków

Zakres

Ustalono warunki i metodę badania odporności ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków, a w szczególności drzwi w ścianach wewnętrznych budynków. Określono wymagania odnoszące się do stanowiska badawczego i elementów próbnych oraz dokumentacji i sposobów identyfikacji elementów próbnych. Ustalono klasy odporności ogniowej i zasady ich określania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02871:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 17-05-2002
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1634-1:2002 - wersja polska