PN-B-02867:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

Zakres

Normą objęto ściany wewnętrzne i zewnętrzne przy działaniu ognia od strony wewnętrznej budynku oraz ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od strony zewnętrznej budynku. Ustalono wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska badawczego i źródła ognia, pobierania i przygotowania próbek do badania. Omówiono przebieg poddawania próbek działaniu ognia w ściśle określonych warunkach odpowiadających fazie rozwoju pożaru. Podano kryteria oceny wyników badań i dane protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02867:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
Data publikacji 31-12-1990
Data wycofania 12-06-2013
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02867:2013-06 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-02867:1990/Az1:2001P