PN-B-02867:1990/Az1:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

Zakres

Wprowadzono aktualny numer normy na badania niepalności oraz uściślono sformułowanie dotyczące klasyfikowania ścian jako nie rozprzestrzeniających ognia. Uściślono sformułowanie dotyczące liczby przeprowadzanych badań. Wprowadzono zapis precyzujący jakie termoelementy powinny być stosowane w badaniu. Wprowadzono zapis precyzujący jak powinny być zbudowane ściany badawcze

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02867:1990/Az1:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany
Data publikacji 11-09-2001
Data wycofania 12-06-2013
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02867:2013-06 - wersja polska