PN-B-02854:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych

Zakres

Podano metodę badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych. Badanie polega na poddaniu prostokątnych próbek materiału umieszczonych poziomo w komorze do badań, działaniu zewnętrznego promieniowania cieplnego, o określonym rozkładzie gęstości wzdłuż próbki, oraz płomienia inicjującego spalanie. Płomień rozprzestrzenia się wzdłuż próbki w kierunku zgodnym z malejącą gęstością strumienia cieplnego, do chwili samoistnego zgaśnięcia. W badaniu określa się krytyczną gęstość strumienia promieniowania cieplnego. Dla metody podano opis aparatury, sposób wykonywania badania, ocenę wyników i kryteria klasyfikacyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02854:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02854:1988 - wersja polska
ICS 13.220.50
Elementy dodatkowe PN-B-02854:1996/Az1:1998P