PN-B-02854:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02854:1996 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące stanowiska do badań. Określono sposób przygotowania stanowiska do badań oraz próbek. Opisano sposób pomiaru maksymalnej gęstości strumienia promieniowania cieplnego padającego na próbkę, przy którym próbka nie podtrzymuje spalania promieniowego. Omówiono wyniki badań. Określono dane protokółu z badań. W załącznikach opisano wyznaczanie wskaźnika dynamiki rozprzestrzeniania się płomieni oraz intensywności wydzielania ciepła i efektu cieplnego spalania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02854:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych
Data publikacji 27-06-1988
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-B-02854:1996 - wersja polska