PN-B-02154-08:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na stropie wzorcowym

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa metodę pomiaru właściwości dźwiękoizolacyjnych podłóg pod względem tłumienia dźwięków uderzeniowych.Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie dla wszystkich podłóg, zarówno jedno- jak i wielowarstwowych, ułożonych na stropie wzorcowym. W przypadku podłóg wielowarstwowych, poszczególne warstwy mogą być łączone u producenta lub w miejscu badania. Metoda badań ma zastosowanie tylko do pomiarów laboratoryjnych. Nie zawiera ona żadnych postanowień, które pozwoliłyby oszacować efektywność podłóg w warunkach terenowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02154-08:1983 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na stropie wzorcowym
Data publikacji 30-12-1983
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Zastępuje PN-B-02154:1968 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska