PN-B-02154-05:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-5:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich elementów

Zakres

Celem niniejszej Normy Międzynarodowej jest:
— podanie procedur pomiaru izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych w odniesieniu do hałasu zewnętrznego, np. hałasów komunikacyjnych, umożliwiających sprawdzenie, czy są spełnione wymagane warunki akustyczne wewnątrz budynku,
— podanie procedur pomiarów terenowych umożliwiających sprawdzenie, czy przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom akustycznym normy budowlanej oraz, czy nie popełniono błędów przy ich montażu.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02154-05:1983 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich elementów
Data publikacji 30-12-1983
Data wycofania 22-12-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Zastępuje PN-B-02154:1968 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 140-5:1999 - wersja polska