PN-B-02151-03:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02151-3:1999 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych, drzwi, stropów i ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych, w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, jak również wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02151-03:1987 - wersja polska
Tytuł Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania
Data publikacji 06-07-1987
Data wycofania 21-02-2001
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Zastępuje PN-B-02151:1970 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-B-02151-3:1999 - wersja polska