PN-A-99004-07:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Tytoń i wyroby tytoniowe -- Badania chemiczne -- Oznaczanie zawartości węglowodanów redukujących rozpuszczalnych w wodzie

Zakres

Norma dotyczy tytoni jasnych oraz krajanki papierosowej. Zawiera 4 rodzaje metod: metoda Luffa-Schoorla, metoda Bertranda, metoda kolorymetryczna i metoda kompleksometryczna. Wszystkie metody są równoważne. Podaje sposób pobierania próbek. Zamieszczono 3 załączniki z tablicami przeliczeniowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-99004-07:1988 - wersja polska
Tytuł Tytoń i wyroby tytoniowe -- Badania chemiczne -- Oznaczanie zawartości węglowodanów redukujących rozpuszczalnych w wodzie
Data publikacji 27-09-1988
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Zastępuje PN-A-99004:1973 - wersja polska
ICS 65.160