PN-A-86967:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przyprawy ziołowe -- Mieszanki przyprawowe

Zakres

Ustalono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne: zawartość wody, olejku, popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentach HCl, zanieczyszczeń ferromagnetycznych, stopień rozdrobnienia, obecność szkodników żywych i martwych oraz czystość mikrobiologiczną: dopuszczalną liczbę bakterii tlenowych, grzybów pleśniowych, bakterii z grupy coli oraz wymagania dotyczące obecności przetrwalników bakterii beztlenowych Clostridium i bakterii z rodzaju Salmonella. Ustalono metody badań, sposób pobierania próbek, znakowania, pakowania oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86967:1998 - wersja polska
Tytuł Przyprawy ziołowe -- Mieszanki przyprawowe
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 11-07-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich
ICS 67.220.10
Elementy dodatkowe PN-A-86967:1998/Az1:2002P