PN-A-86957:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przyprawy ziołowe -- Kolendra

Zakres

Ustalono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne dotyczące zawartości wody, popiołu, popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (mlm) roztworze HCl, olejku, domieszek i zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i ferromagnetycznych. Określono wymagania dotyczące tożsamości i czystości mikrobiologicznej. Ustalono metody badań i sposoby pobierania próbek. Podano sposób znakowania, pakowania oraz podano warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86957:1997 - wersja polska
Tytuł Przyprawy ziołowe -- Kolendra
Data publikacji 12-03-1997
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich
ICS 67.220.10