PN-A-86962:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Przyprawy ziołowe -- Gorczyca biała

Zakres

Ustalono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne dotyczące zawartości wody, popiołu, popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze HCL, olejku, domieszek i zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i ferromagnetycznych. Określono wymagania dotyczące tożsamości i czystości mikrobiologicznej. Ustalono metody badań i sposoby pobierania próbek. Podano sposób znakowania, pakowania oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86962:1997 - wersja polska
Tytuł Przyprawy ziołowe -- Gorczyca biała
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich
ICS 67.220.10
Elementy dodatkowe PN-A-86962:1997/Az1:2002P