PN-A-86910:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5555:1995 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Tłuszcze roślinne jadalne -- Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej

Zakres

Ustalono pobieranie i przygotowanie próbki laboratoryjnej tłuszczów ciekłych i stałych oraz emulsji tłuszczowych do badań chemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych oraz cztery określenia. Wytyczne ogólne obejmują przygotowanie partii do pobierania próbek, wymagania dotyczące urządzeń i sprzętu oraz kwalifikacji osób pobierających próbki. Liczbę i wielkość próbek w zależności od postaci tłuszczu podano w 4 tabelach. Określono technikę pobierania próbek i procedurę przygotowania próbki laboratoryjnej oraz pakowanie, przechowywanie i przesyłanie próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-86910:1985 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze roślinne jadalne -- Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej
Data publikacji 23-04-1985
Data wycofania 07-11-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych , Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-86910:1976 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 5555:1995 - wersja polska