PN-A-86527:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty drobiarskie -- Półprodukty z surowego mięsa drobiowego -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano definicje półproduktów z surowego mięsa drobiowego (6). Ustalono wymagania organoleptyczne oraz wymagania w zakresie temperatury (dla półproduktów chłodzonych i mrożonych), zawartości tłuszczu i skrobi i soli kuchennej, wymagania mikrobiologiczne. Ustalono wymagania w zakresie pakowania, znakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86527:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty drobiarskie -- Półprodukty z surowego mięsa drobiowego -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 06-11-2007
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20
Elementy dodatkowe PN-A-86527:1996/Az1:1998P