PN-A-86522:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie

Zakres

Wyszczególniono wymagania organoleptyczne (wygląd powierzchni, barwa, smak, zapach, konsystencja), fizykochemiczne (zawartość wody, zawartość tłuszczu, zawartość białka, zawartość wapnia i zawartość metali ciężkich) i wymagania mikrobiologiczne. Określono wymagania dla stanu termicznego mięsa drobiowego. Omówiono sposób pakowania, znakowania, warunki przechowywania i transportu. Wymieniono rodzaje metod badań stosowane przy kontroli jakości. Dokładnie opisano oznaczanie zawartości wapnia

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86522:1992 - wersja polska
Tytuł Mięso drobiowe oddzielone mechanicznie
Data publikacji 30-03-1992
Data wycofania 06-11-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20