PN-A-86502:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory jajowe suszone

Zakres

Ustalono 2 określenia. Podano podział na rodzaje (jaja w proszku, żółtko w proszku i białko w proszku) oraz na 2 klasy jakości. Określa wymagania dla surowca. Określono wymagania organoleptyczne (wyglad, konsystencja, barwa, smak i zapach, zanieczyszczenia mechaniczne), wymagania fizykochemiczne (zawartość wody, tłuszczu, rozpuszczalność, zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, wskaźnik pienistości białka) oraz wymagania mikrobiologiczne. Omówiono sposób pakowania, przechowywania i transportu. Zamieszczono wykaz 14 metod badań, które stosuje się przy kontroli jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86502:1989 - wersja polska
Tytuł Przetwory jajowe suszone
Data publikacji 13-03-1989
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-86502:1973 - wersja polska
ICS 67.120.20