PN-A-86034-04:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólna liczba drobnoustrojów - oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C

Zakres

Norma dotyczy takich drobnoustrojów takich jak: bakterie, drożdże i pleśnie tworzące policzalne kolonie w warunkach określonych w normie. Podano warunki inkubacji, sposób przygotowania i skład pożywek hodowlanych. Ustalono także sposób obliczania i interpretacji wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-04:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólna liczba drobnoustrojów - oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C
Data publikacji 25-03-1993
Data wycofania 27-06-2005
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 6610:1992 [EQV]
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30