PN-A-86003:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Mleko spożywcze

Zakres

Wprowadzono wymagania dla mleka spożywczego pasteryzowanego w dwóch klasach jakości, dla mleka o przedłużonej trwałości oraz dla mleka UHT. Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Podano warunki przechowywania i transportu. Określono sposób znakowania opakowań z mlekiem oraz program badań i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86003:1996 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Mleko spożywcze
Data publikacji 07-03-1996
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86003:1990 - wersja polska
ICS 67.100.10
Elementy dodatkowe PN-A-86003:1996/Az1:1998P