PN-A-86003:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86003:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko spożywcze

Zakres

Ustalono podział na mleko pasteryzowane i sterylizowane (uht). Podano wymagania dla mleka surowego. Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Omówiono sposób pakowania, rodzaje opakowań, znakowanie, przechowywanie i transport. Zawarto wykaz 16 metod badań stosowanych w kontroli jakości i ocenie partii

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86003:1990 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko spożywcze
Data publikacji 21-06-1990
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86003:1975 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-86003:1996 - wersja polska