PN-A-85700:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82023:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kości -- Klasyfikacja, nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy jest klasyfikacja, nazwy i określenia zwierząt rzeźnych (trzody, bydła, cieląt, owiec, koni), królików drobiu, nutrii oraz dziczyzny. i drobiu według ich wartości i przeznaczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85700:1976 - wersja polska
Tytuł Kości -- Klasyfikacja, nazwy i określenia
Data publikacji 24-07-1976
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-85700:1960 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.120.99
Zastąpiona przez PN-A-82023:2000 - wersja polska