PN-A-82023:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Terminologia

Zakres

Ustalono terminy i ich definicje dotyczące surowców, procesów technologicznych oraz przetworów mięsnych. Podano 156 terminów dotyczących: określeń ogólnych (20), surowców mięsnych (66), produktów ubocznych uboju (7), przetworów mięsnych (35), procesów (16), jakości (12). Zamieszczono nazwy terminów w języku angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82023:2000 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Terminologia
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-85700:1976 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.120.10