PN-A-82006:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Baranina -- Części zasadnicze

Zakres

Wymieniono i scharakteryzowano części zasadnicze uzyskane podczas podziału tuszy. Określono zewnętrzne i wewnętrzne linie cięcia i wymagania jakościowe. Podano sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82006:1996 - wersja polska
Tytuł Baranina -- Części zasadnicze
Data publikacji 16-01-1996
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.10