PN-B-02873:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Zakres

Podano metodę badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. Metoda określa zachowanie instalacji rurowych i przewodów wentylacyjnych (z ewentualnymi izolacjami zewnętrznymi) poddanych działaniu źródła ognia. W czasie badania prowadzi się pomiary temperatury i zasięgu spalania oraz obserwacje występowania płonących kropli i odpadów stałych i występowania spalania po czasie badania. Dla metody podano aparaturę, sposób wykonania badania, ocenę wyników i kryteria klasyfikacyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02873:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 30-08-2017
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50